Privatlivspolitik

Hos NatureSource behandler vi dine personlige oplysninger og sikkerhed med omtanke.

Vi vil ikke videregive dine oplysninger til nogen anden part, uanset årsag, medmindre en retshåndhævende eller offentlig myndighed af hensyn til bedrageri m.v. har anmodet herom.

Hvis du betaler med kreditkort, vil vi kun videregive din e-mail-adresse til betalingkortssystemer for at gennemføre transaktionen, hvis dette bliver nødvendigt.

Vi bruger eller sælger ikke dine informationer eller personlige data på nogen måde.

Du kan få adgang til vores hjemmeside og gennemse vores hjemmeside uden at skrive eller afsløre dine personlige data.

Vi har ikke en personlig log-on data og vi linker heller ikke automatisk information eller personlige oplysninger fra bestemte personer.

Vi indsamler kun de personlige data, som du selv giver os, når du bruger vores hjemmeside, og vi bruger ikke disse oplysninger på anden måde, end til at forsyne dig med hjælp til vores tjenester. Vi giver ikke disse data til andre.

Vi indsamler ikke oplysninger om vores besøgende fra andre kilder, såsom offentlige registre eller private organisationer.

Vi afslører ikke dine personlige oplysninger til andre organisationer.

Vi har implementeret sikkerhedspolitikker, regler og tekniske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger ud fra vores kontrol af uautoriseret adgang, forkert brug eller videregivelse, uautoriserede ændringer, ulovlig tilintetgørelse eller utilsigtet tab.

Alle vores medarbejdere og databehandlere, der har adgang til og er knyttede til behandlingen af personoplysninger, er forpligtet til at respektere og holde personoplysninger fortrolige for vores besøgende.

Vi sikrer, at dine personlige oplysninger ikke vil blive videregivet til statslige institutioner og myndigheder, undtagen hvis det kræves ved lov eller anden forskrift.